Uwaga najpierw usuń wszystkie podkategorie z kategorii!